جوایز

مونیکا گروترز، وزیر فرهنگ دولت، جایزه ویژه جدید را برای پروژه‌های مشارکت فرهنگی پناهندگان در برلین اهدا کرد.
اهدای جایزه‌ی جدید “جایزه ویژه پروژه‌ها برای مشارکت فرهنگی پناهندگان” برجسته‌ترین رویداد در موزه تاریخی آلمان در برلین در 21 می 2016 بود.

علاوه بر این، ملتقا به نمایندگی ازنهاد “تحولات تاریخی آلمان – سرزمین ایده‌ها” و دویچه بانک جایزه دریافت کرد. این پروژه با شعار “NachbarschafftInnovation – Gemeinschaft als Erfolgsmodell” (نوآوری محله – جامعه به عنوان مدلی برای موفقیت)، پاسخ قانع کننده ای به این سوال ارائه می دهدی که چگونه اقدامی مشترک می‌تواند راهکارهای نوآورانه‌ای برای چالش‌های آینده ارائه دهد. با این رقابت، بنیاد «آلمان – سرزمین ایده‌ها» و دویچه بانک از ایده‌های آینده‌نگرانه‌ای که از ظرفیت محله‌ها در مفهوم اجتماع، همکاری و شبکه‌سازی استفاده می‌کنند و در نتیجه ارزش افزوده‌ ای در جامعه برای حل چالش‌های فعلی و آتی هستند، تجلیل کرد.

طی مراسمی که در برج‌های دویچه بانک در فرانکفورت آم ماین درتاریخ 10 نوامبر 2016 برگزار شد، برندگان ملی مسابقه “تحولات تاریخی در سرزمین ایده‌ها” در سال 2016 معرفی و به همراه برنده عمومی تجلیل شدند. یورگن فیشن اظهار داشت: “برندگان ملی ما الگوهایی برای یک جامعه‌ی باز، خلاق و قدرتمند در آلمان هستند. آنها نشان می‌دهند راز موفقیت در اجتماع، مشارکت و همکاری است و بنابراین گواه جنب و جوش محلات در تمامی سطوح آنها هستند.” اولریش گریلو افزود: ” نمی توان بر چالش‌های زمانه‎ به تنهایی غلبه کرد. برای اینکه در آینده نیز سرزمین ایده‌ها باقی بمانیم، باید تخصص‌های خود را با هم ترکیب و از برهم‌کنششان استفاده کنیم. این دقیقاً همان کاری است که برندگان این جوایز به طرز درخشانی انجام می‌دهند.”

فیلم مراسم اهدای جایزه

در اکتبر 2017، ملتقا برنده‌ی جایزه مخاطبین مسابقه‌ی عکس زنیت از میان 53 پروژه شد. بدینوسیله به نمایندگی از تیم ملتقا از آنها به خاطر رای و حمایت بسیارشان تشکر می کنیم. این جایزه انگیزه‌ی بزرگی برای ۲۴ راهنمای برنامه است تا ادامه دهند و به دنبال راه‌های جدیدی برای مذاکره درباره تاریخ، هویت و منشأ ما باشند.

با عنوان «نهاد سوریه – موزه به عنوان واسطه‌ی میراث مشترک»، تلاش‌های موزه هنر اسلامی برای مستندسازی و اطلاع‌رسانی میراث فرهنگی سوریه در بخش «جایزه بین‌المللی» مورد تقدیر ویژه قرار گرفت و تنها شرکت‌کننده در بین 12 رشته بود که جایزه‌ی قدردانی ویژه را دریافت کرد.

هیئت منصفه آن را «تأثیرگذار و به موقع» خواند، چرا که «نه تنها از میراث و تاریخ سوریه محافظت می کند، بلکه مسئولیت جهانی ما را به ما یادآوری می‌کند.»

“نهاد سوریه – موزه به عنوان واسطه میراث مشترک” شامل 4 پروژه موزه هنر اسلامی است: “ملتقا:‌ موزه‌ی محل دیدار” که قبلا چندین جایزه دریافت کرده بود، با همکاری سه موزه دیگر و توسط خیریه الولید تامین مالی شده است. پروژه حفاظت از میراث سوریه با DAI و از سال 2013 مورد حمایت مالی وزارت خارجه آلمان قرار گرفته است. بنیاد حلب که توسط بنیاد گردا هنکل تامین مالی شده است و نقشه میراث تعاملی که توسط بنیاد اندرو ملون تامین مالی می شود.

“چشم انداز ما ایجاد آگاهی جمعی از میراث فرهنگی است – میراثی که ما را در طول تاریخ به هم متصل کرده است. ما می‌خواهیم که موزه مخاطبان جدیدی را در رابطه با مباحث فعلی میراث فرهنگی، در راستای ناسازگاری (اجتماعی) و مسئولیت اجتماعی جذب کند.
اشتفان وبر، مدیر موزه هنرهای اسلامی تاکید می‌کند که پروژه ها دارای خاصیت مشارکتی قوی هستند.”

Under the title ‘Syria Initiative – Museum as a Mediator of Shared Heritage’ – a project initiative of the Museum of Islamic Art to document and impart Syrian cultural heritage – has been awarded a ‘special regognition’ in the category ‘International Award’. The jury judged “Impressive and timely, it does not protect the heritage and history of Syria but reminds us of our global responsibility”.

“The Syria Initiative – Museum as a Mediator of Shared Heritage” comprises 4 projects of the Museum of Islamic Art: the multi-award winning Multaka: Meeting Point Museum, in cooperation with three other museums and sponsored by the Alwaleed Philanthropies; the Syrian Heritage Archive Project, with the DAI and since 2013 funded by the Federal Foreign Office; the Aleppo Initiative, funded by the Gerda Henkel Foundation; and the Interactive Heritage Map, sponsored by the Andrew Mellon Foundation.

“Our vision is to create a collective awareness of cultural heritage – a heritage that connects us through history. With the museum, we want to involve a new audience in the ongoing discussions about cultural heritage in conflict and social responsibility. The participants themselves name what their heritage is and are actively involved at all levels. The projects have a strong participatory character, “emphasizes Stefan Weber, director of the Museum of Islamic Art.